Valga haiglas alustas tööd teenusejuht

Valga haiglas alustas tööd teenusejuht

Valga haiglas alustas teenusejuhina tööd Aile Org. Tema peamine ülesanne on ühendada Valga haigla patsientide parema tervise ja heaolu nimel tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled ning kogukond. Teenusejuht on patsiendi isiklik tervisejuht, kes omab ülevaadet patsiendist tervikuna ja toetab patsienti iseseiva eluga toimetulekut.

Teenusejuht on toeks patsiendile ja tema lähedastele asjaajamisel ja õigete teenuste leidmisel meie piirkonnas. Teenusejuht suheldes patsiendi ja tema lähedastega selgitab välja inimese abivajaduse ning sobivate lahenduste leidmiseks kaasab spetsialiste erinevatest asutustest ja organisatsioonidest. Teenusejuhi eestvedamisel luuakse koostöös patsiendi, tugivõrgustiku ja spetsialistidega edasine tegevuskava, mis toetab abivajaja iseseisvat toimetulekut koduses keskkonnas, tagab tervikliku ravi jätkumise ning vähendab seeläbi lähedaste hoolduskoormust.

Haigla siseselt lahendab teenusejuht ka üksikjuhtumeid, kus patsient vajab nõustamist tervishoiu- või sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes. Näiteks otsib vajadusel patsiendile sobiva teenuseosutaja kontaktid, annab esmast nõu kui patsient ei ole teadlik, milliseid teenuseid on tal õigus riigi või kohaliku omavalitsuse poolt saada ja kuidas nende teenusteni jõuda.

Teenusejuhi töökohta finantseeritakse Sotsiaalministeeriumi projekti „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil“ raames.

Teenusejuhi kontaktandmed on e-post aile.org@valgahaigla.ee, mobiil 527 2502.

Jaga postitust