Osakonnad

Tähtsad numbrid

REGISTRATUUR 7665100
EMO 7665169
VAKTSINEERIMINE 53435340
VALVEÄMMAEMAND
(tööpäeviti)
7665162
TERVISEAGENTUUR REGISTRATUUR 7666661
PEREARSTI NÕUANDELIIN 1220
HÄDAABI 112

Vaata haigla kontakte

Hoolekande osakond

Irja Sõnum
osakonna juhataja
766 5130
irja.sonum@valgahaigla.ee
Erle Sarv
sotsiaaltöötaja
766 5243 , 5344 1881
 
Ruth Karolin
hooldus- ja kvaliteedispetsialist
766 5129
Lilian Kähri
hooldusõde
766 5128
I korrus osakond 766 5121
II korrus osakond 766 5122
IV korrus osakond 766 5124
erihoolekande osakond 766 5126

 

 

Tutvustus

Hooldekodu on ehitatud spetsiaalselt eakate ja puudega inimeste vajadusi silmas pidades - kõikjal saab liikuda ratastooli ja liikumise abivahendiga ning majas on lift. Klientide majutamiseks on 1-4 kohalised maitsekalt kujundatud toad, kus igas toas on dušširuum ja WC. Toad on möbleeritud ning on võimalus kokkuleppeliselt isikliku mööbliga toa sisustamine. Samuti on tubades võimalus kasutada TV võrku.

Pakume väärikat ja turvalist keskkonda eakatele ja/või puudega inimestele ning erihoolekandeteenust sügava liitpuudega isikutele, kelle igapäevatoimetulek ei võimalda kodustes tingimustes igapäevaeluga hakkama saada.


Eakate hoolekanne

Kõik meie kliendid saavad kindlustatud ööpäevaringse hoolduspersonali igakülgse abi ja järelvalvega. Igale meie maja püsielanikule kinnitatakse oma perearst ja koostatakse personaalne hooldusplaan. Vajadusel teostatakse geriaatriline hinnang. Tööpäevadel jälgib ja kontrollib klientide tervislikku seisundit hooldusõde ning väljaspool tööaega tagab klientidele meditsiinilise abi kättesaadavuse hooldaja.

Toakaaslase valikul arvestatakse iga eaka inimese iseloomu ja erivajadusi, et tagada omavaheline hea läbisaamine ja kodutunne. Kliendiga kokkuleppel on võimalus kaasa võtta isiklikke asju. Igal tööpäeval on majas huvijuhid, kes tegelevad kõikide klientidega individuaalselt, kelle eestvedamisel toimuvad suuremad üritused.

Meie hooldekodu pakub kliendikeskset, vajadustest lähtuvat hooldust, arvestades kliendi jõuvarusid. Klienti toetatakse ja motiveeritakse tegema enda jaoks nii palju ise, kui ta suudab, et säilitada igapäevaseid toimetulekuoskusi. Eaka inimese eest hoolitsevad väärikalt pikaajaliste kogemuste ja oskustega koolitatud hooldajad.

Teenuse hind alates 01. juulist 2021 on 29,84 € ühe ööpäeva eest, s.t. 910 € kuus. Päevahoiuteenuse maksumus on 25 € päevas (12 tundi).

Hoolekandeteenuse kirjeldus

Teenusele tulles esitatavad dokumendid

 • isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hooldekodusse elamise kohta
 • kliendi isikutunnistuse või passi koopia
 • teenuse ostja isikutunnistuse või passi koopia
 • väljavõte haigusloost või ambulatoorsest kaardist, hooldusravist tulijatel geriaatriline hinnang
 • kliendi teenuse ostja isiku- ja kontaktandmed
 • elukohajärgse omavalitsuse poolt suunatul garantiikiri tasumise kohta


Erihoolekande teenus sügava liitpuudega isikutele

Teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt. Teenuse kasutajatele koostatakse individuaalne tegevusplaan, millele tuginetakse teenuse osutamisel. Erihoolekandeteenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuste juhendamine. Inimene peaks maksimaalselt ise panustama oma igapäevaelu tegevustesse, kus teda juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi.

Teenusele tulles peab olema isikul koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, mille tegevuskava kajastab isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud teenused ja tegevused. Teenuse kasutajate  igapäevaelu korraldamisel püüame lähtuda võimalikult tavapärase ühiskondliku elu mudelist, mille kohaselt oleksid tasakaalus nii töised kui ka vaba aja tegevused. Teenuste osutamisel on eesmärk kaasata kliente maksimaalselt oma võimete piirides igapäevaelu toimingutesse.

Teenuse hind on 251,00 € kuus, mis koosneb toitlustuskulust 94,55 € kuus (3,10 ööpäev) ja majutuskulust 156,45 € kuus (5,13 ööpäev).

Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kirjeldus

Teenusele tulles esitatavad dokumendid

 • isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hooldekodusse elamise kohta
 • isiklik rehabilitatsiooniplaan, olemasolul tegevusplaan
 • SKA poolt väljastatud suunamisotsus
 • kliendi isikutunnistuse või passi koopia
 • eestkostja isikutunnistuse või passi koopia
 • arstitõend isiku terviseseisundi kohta, võimalusel väljavõte haigusloost
 • kliendi teenuse ostja isiku- ja kontaktandmed

Erihoolekande osakonna kodukord

Hoolekande osakonna kaebuste ja ettepanekute lahendamise kord

Info vene keeles siin.
Информация на русском языке здесь.

 

Hoolekande osakond on liitunud EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamisega. Antud tegevus leiab aset Sotsiaalministeeriumi ESF TAT "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020", alapunkti 2.3.3 "Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu" raames.