Patsiendiinfo

Tähtsad numbrid

REGISTRATUUR 7665100
EMO 7665169
VAKTSINEERIMINE 53435340
VALVEÄMMAEMAND
(tööpäeviti)
7665162
TERVISEAGENTUUR REGISTRATUUR 7666661
PEREARSTI NÕUANDELIIN 1220
HÄDAABI 112

Vaata haigla kontakte

Visiiditasu

Kinnitatud AS Valga Haigla juhataja

12.09.2016 käskkirjaga nr 1-9/38 

                                                                      

 

Visiiditasu võtmise kord AS Valga Haiglas

 

Eesmärk

Visiiditasu võtmise juhendi eesmärgiks on korraldada visiiditasu võtmine ühistel alustel AS Valga Haiglas vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Vastutus

Visiiditasu võtmise käskkirja täitmise eest vastutavad ravijuht, osakonnajuhatajad, arstid, õed, registratuuri töötajad ja raamatupidajad.

Visiiditasu võtmise alus

Visiiditasu rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 70 ja 72 alusel.

 

Visiiditasu suurus

1. Visiiditasu suurus AS Valga Haiglas on 5 eurot.

 

Visiiditasu võtmise kord

2. Visiiditasu võetakse:

2.1. kindlustatud isikutelt ambulatoorse eriarstiabi osutamisel esmasel pöördumisel saatekirja olemasolul;

2.1.1. saatekirja ei nõuta pöördumisel järgmiste eriarstide poole: psühhiaater, naistearst, silmaarst, hambaarst, naha- ja suguhaiguste arst. Saatekirja puudumisel teiste erialaarstide vastuvõtule tuleb tasuda vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale.

2.2. sama arsti korduva vastuvõtu korral, kui eelmisest sama arsti visiiditasu maksmisest on möödunud 180 päeva (6 kuud).

 

3.  Visiiditasu ei võeta:

3.1.  AS Valga Haigla teise eriala arsti saatekirjaga või teise tervishoiu asutuse sama eriala arsti saatekirjaga patsiendilt;

3.2.   tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral (v.a hambaravi korduv visiit);

3.3.  AS Valga Haiglas statsionaarsel ravil viibinud ning operatsioonijärgsed patsiendid, kes on kutsutud ambulatoorsele vastuvõtule, kehtivusega 2 kuud;

3.4. kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;

3.5  rasedalt alates raseduse 12. nädalast;

3.6  alla kaheaastaselt kindlustatud isikult;

3.7. AS Valga Haigla hoolekande osakonnas viibivatelt klientidelt.

 

Visiiditasu maksmise kord

4. Visiiditasu võtmise otsustab registratuuri töötaja või arst vastavalt punktidele 2 ja 3

4.1. Visiiditasu maksmine toimub registratuuris või haigla erakorralise vastuvõtu üksuses kas sularahas või kaardimaksena enne visiiti ning patsiendile väljastatakse maksmist tõendav dokument.

4.2. Arst või õde on kohustatud enne visiiti kontrollima haigla elektroonsest infosüsteemist, ka patsient on visiiditasu tasunud.

4.3. Kui patsiendil puuduvad eelnevad võlad võib erandkorras esitada patsiendile arve ülekandega tasumiseks. Vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel võib samuti erandkorras esitada arve ülekandega tasumiseks. Arve kinnitab patsient oma allkirjaga.

4.4. Kui visiiditasu kohta esitatakse patsiendile arve ülekandega tasumiseks, on patsient kohustatud tasuma arve 5 päeva jooksul haigla arveldusarvele:

4.4.1. EE661010220275699223 SEB;

4.4.2. EE052200221070348047 Swedbank.

4.5. Kui patsient ei ole võlga tasunud 30 päeva jooksul pärast maksetähtaja ületamist, edastatakse tema andmed inkassoteenuse osutajale.

4.6. Käesoleva käskkirjaga määratletud sularahaga arveldamine toimub vastavalt AS Valga Haigla raamatupidamise sise-eeskirjadele.

 

Patsientide informeerimise kohustus

5. Visiiditasu maksmise kohustusest informeeritakse kindlustatud isikuid infostendi kaudu, millele on märgitud visiiditasu suurus ja maksmise tingimused. Visiiditasu kehtestamisest või visiiditasu muutmisest informeeritakse kindlustatuid haigla kodulehe kaudu.

5.1. Haigla struktuuriüksused peavad tagama patsientidele informatsiooni kättesaadavuse visiiditasu võtmise kohta.