Pöördumised

Tähtsad numbrid

REGISTRATUUR 7665100
EMO 7665169
VAKTSINEERIMINE 53435340
VALVEÄMMAEMAND
(tööpäeviti)
7665162
TERVISEAGENTUUR REGISTRATUUR 7666661
PEREARSTI NÕUANDELIIN 1220
HÄDAABI 112

Vaata haigla kontakte

Kaebuste ja ettepanekute lahendamine

AS VALGA HAIGLA
KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE LAHENDAMISE KORD

 1. Eesmärgid:
  - tunnustus töötajale
  - tagasiside võimalus töötajatele
  - probleemid patsiendi seisukohast
  - korraldada ümber haigla tööd tulenevalt kaebustest
  - tagada korrektne info liikumine maja siseselt
  - ettepanekute ja kaebuste jõudmine pädevatele isikutele lahendamiseks
 2. Teostajad:
 3. Struktuurüksuses: osakonnajuhataja
  Ülemarst,Ülemõde,Juhataja
 4. Vastutajad:Juhataja,Ülemarst
 5. Pöördumised esitatakse:
  - “Kaebuste registreerimine”, vastava vormi täitmine (lisa 1)
  - “Pöördumise leht”, vastava vormi täitmine (lisa 2)
  - avaldus vabas vormis
 6. "Pöördumiste leht" viiakse haigla I korruse fuajees olevasse kaebuste ja ettepanekutepostkasti.
 7. Ülemõde kogub kokku 2 korda nädalas pöördumised ja kaebuste registreerimise lehed, mis registreeritakse haigla üldzurnaalis (lisa 3), registreerimisel grupeeritakse pöördumised alljärgnevalt:
  - kiitused
  - ravikvaliteet
  - olme
  - teenindus
 8. Suusõnalistele ja kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele peetakse eraldi arvestust.
 9. Pöördumiste ja registreerimise menetlemine:
  - kiitus avalikustatakse haigla lokaalvõrgus koheselt peale selle saamist, säilitatakse 1 nädal
  - ülemarst või juhataja vastab 10 tööpäeva jooksul suusõnalise kaebuse esitamise kuupäevast või kirjalikult esitatud kaebusele zurnaalis registreerimise kuupäevast alates, kuid mitte hiljem kui kuu aja jooksul kaebuse esitamise kuupäevast, kaebuse esitajale soovikohasel viisil
  - kaebusega seotud asjaolud selgitab välja kaebuse menetleja töötaja suuliste ja kirjalike seletuste alusel
  - osakonnajuhataja või vanemõde annab kirjalikud selgitused ja vastused koos vajalike suusõnaliste kommentaaridega üle ülemarstile/juhatajale/ülemõele
  - vastus peab sisaldama vabandust ja selgitust, mis põhjustasid ebameeldiva olukorra ja mis on ette võetud vältimaks probleemide kordumist
 10. Kaebuste originaalid, märkmed, seletuskirjad ja vastuskirjad, mis on seotud kaebuste lahendamisega säilitatakse haigla pöördumiste kaustas sekretäri juures.
 11. Kaustad arhiveeritakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale
 12. Kokkuvõtteid aasta jooksul laekunud pöördumistest tutvustab ülemarst /juhataja haigla personalile ja vajadusel haigla nõukogule 1 kord aastas.