Alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaania


5. novembril algas Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatav alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaania. Nagu ka mitmel viimase alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaania puhul, on sihtrühm 25-44-aastased inimesed, kes joovad üle riskipiiride. 
 
Kampaania käsitleb alkoholi pikaajaliste tervisemõjude teemat ning teadvustab, et ka mõõdukas alkoholitarvitamine kätkeb endast riske tervisele ning tekitab organismile kahju. Esimesed märgid alkoholi mõjust tervisele ei ole sageli ohtlikud ning neid kiputakse tahtlikult või tahtmatult seostama muude põhjustega kui alkohol.
 
Täna on probleemiks, et inimesed alahindavad enda alkoholitarbimise taset kas teadmatusest või nad ei tunnista endale tegelikku olukorda. Enda alkoholitarbimist hinnatakse mõõdukaks ning tegelikke riske ei märgata. Suurema osa haiguste või seisundite korral on kahjud kumulatiivsed ja on seotud tarbitud kogustega – mida rohkem ja sagedamini alkoholi tarbitakse, seda suurem on terviserisk.
 
Kampaania raames on kõikidel huvitatutel võimalus küsida veebisaidil alkoinfo.ee nõu alkoholiga seonduvates küsimustes ning probleemide korral. Küsimustele vastavad psühholoog, psühhiaater ning ekspert.
 
Samuti hakkab novembrikuus tööle mobiilsetele seadmetele mõeldud alkokalkulaator, mis võimaldab sisestada tarvitatud joogid ning seeläbi hinnata oma alkoholitarvitamise terviseriski.
 
Kampaaniat rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012" raames ning see on osa Tervise Arengu Instituudi tegevuskavast alkoholikahjude vähendamiseks.

Programm "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012"