BEST TEAMS projekt


Käivitus Eesti – Läti koostööprojekt „BEST TEAMS“

2012.a. 30.septembril kiitis Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 juhtkomitee heaks Eesti ja Läti partnerite ühisprojekti "BEST TEAMS“.
Piiriülese koostööprojekti peamiseks eesmärgiks on Eesti ja Läti piirialadel erakorralise ambulatoorse arstiabiteenuse integreerimine, kvaliteedi ühtlustamine ja efektiivsuse tõstmine.
Projekt kestab 18 kuud (26.10.2011-25.04.2013) ning partneriteks on: Eesti Terviseamet (juhtpartner), Läti Riiklik Kiirabiteenistus (State Emergency Medical Service), Valga haigla ja Vidzeme haigla.
Projekti kogumaksumus on 115 000€, millest 83% ulatuses tuleb rahastus Eesti- Läti programmist (www.estlat.eu). Nimetatud programm toetab projekte, mis edendavad piirialade omavahelist koostööd.

Kontakt:
Signe Somelar–Erikson
projektijuht
signe.somelar@gmail.com