DELMA projekt


Developing Estonian-Latvia Medical Area  (DELMA)

AS Valga Haigla osales projektis DELMA, mille eesmärk oli ja on Eesti-Läti vahelise meditsiinivaldkonna arendamine.
Projekti juhtpartnerid olid Tartu Ülikool ja Pauls Stradinsi Ülikooli Haigla Riias, lisaks Valga Haiglale olid projekti kaasatud partneritena Vidzeme Haigla (Valmieras), Põlva Haigla ja Lõuna-Eesti Haigla (Võru Haigla).

Projekti raames keskenduti telemeditsiini tehnoloogia juurutamisele ning regeneratiivse meditsiini arendamisele. Projekti koordinaatoriks Valga Haigla poolt oli ülemarst Andres Sell.

Projekti algus: 06.10.2010
Projekti lõpp: 30.09.2012
Projekti eelarve oli 1790867 € (sh: Valga Haigla osa 41 000 €)
ERDFi toetus: 1522237 € (sh: Valga Haigla  34 850 €)

Projekti tulemusena toimuvad jätkuvalt ja regulaarselt iganädalased videokonverentsid TÜ Kllinikumi sisekliiniku ning Valga Haigla (jt raviasutuste) vahel eesmärgiga koolitada meditsiinipersonali.