Hooldusteenuste infrastruktuuri projekt


Kaasaegne hooldusravikeskus Valga haigla kompleksis

2012.a veebruaris lõppes projekt, mille eesmärgiks oli parandada Valga maakonna elanike jaoks nii statsionaarse kui ambulatoorse hooldusraviteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti ettevalmistamisega tehti algust juba 2009.a juunis. Sotsiaalministri käskkirjaga 16.juunist 2010.a rahuldati taotlus Valga haiglas õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri väljaarendamiseks. 2011.a kevadel alustati haigla hoone A-korpuse III, IV ja V korrusel rekonstrueerimistöid. Ümber ehitati ka haigla peasissepääs ja tehti sanitaarremont C-korpuse IV korrusel, senises hooldusraviosakonnas. Rajati kahest palatikorpusest koosnev kõikidele kaasaegsetele standarditele vastav hooldusraviosakond, voodikohtade arv kasvas 12-lt 49-ni. Oluliselt paranesid patsientide olmetingimused ja personali töökeskkond. Projekti lõpptulemusena arendati välja integreeritud teenuseid pakkuv hooldusravikeskus, kus on tagatud valmisolek statsionaarse hooldusravi, koduõenduse ja päevakeskuse teenuste pakkumiseks. 
Keskuse rajamine toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel, meetmest „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine”. Projekti abikõlbulik kogumaksumus oli eelarves 1 249 273,96 eurot, sellest toetussumma 848 257 eurot.

Projekti koostööpartnerid

Projektijuhtimine: Innopolis Konsultatsioonid AS
Projekteerija: Tartu Projekt OÜ
Ehituse peatöövõtja: Merko Tartu AS
Omaniku järelevalve: Tarva Ehitus OÜ