Koduõendus

AS  Valga Haigla baasil osutatakse koduõendusteenust.

Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik ja tema perekond/hooldaja.

Koduse õendusabi sihtgrupid:

 • tervisekahjustusest tingitud funktsionaalse toimetulekuhäirega isikud, kelle tervislik seisund on stabiilne, kuid kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad juhendamist ja õpetamist;
 • haigla aktiivravi- või hooldusraviosakonnast koju saadetud isikud, kes vajavad veel mõne aja jooksul tervisliku ja/või funktsionaalse seisundi jälgimist ja abi elamistoimingutega toimetulekul;
 • terminaalses seisundis isikud ja nende pereliikmed.

Koduõendusteenuse osutamise põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada kliendi ja tema perekonna edaspidine iseseisev toimetulek.

Teostame järgmisi õendustoiminguid:

 • südametegevuse mõõtmine ja hindamine
 • kehatemperatuuri mõõtmine
 • ravimite manustamine (per.os, i/m;i/v jne.)
 • tilkinfusiooni tegemine
 • operatsiooni- ja troofiliste haavade sidumine
 • stoomi hooldus (vahetus,õpetamine)
 • lamatiste profülaktika,hooldus, sidumine
 • kipsi eemaldamine
 • hingamisteede aspireerimine
 • klistiiri tegemine
 • analüüside võtmine (sh.v.s määramine glükomeetriga)
 • haavaõmbluste eemaldamine

Õendusabi osutatakse vastavalt AS Valga  Haigla ja Haigekassa poolt sõlmitud lepingu mahule järjekorra alusel.

Koduõendusteenuse määrab perearst või eriarst ja kirjutab selleks saatekirja , milles kirjeldab lühidalt teenust vajava isiku tervislikku ja funktsionaalset seisundit, koduõendusele suunamise põhjust ja ordineerib kirjalikult kodus teostamist vajavad raviprotseduurid. Saatekirja vorm allalaadimiseks PDF vormingus.

Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab patsient  ise.
Ravi osutamiseks vajaminevad vahendid on teenuse osutaja poolt.

Info ja registreerimine: õendushoolduse vanemõde Marjana Kroon, tel: 766 5241