Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskus

 

Valga Haigla osales projektis kuni 01.maini 2016.a.

 

Valga Haiglas töötav laste ja noorukite vaimse tervise kabinetti on oodatud lapsed ja noorukid vanuses kuni 18 aastat (kaasa arvatud). Alumine piir sõltub sellest, kui hästi laps osaleb kontakti loomises ja kuidas ta ise suudab oma muresid sõnastada.

Vaimse tervise kabineti meeskond ootab lapsi ja noorukeid, kellel on mured seoses kooli kiusamise, perekonnasuhetega ja ka testes südamelähedastes valdkondades. Konsultatsioone saavad ka vanemad/eestkostjad, õpetajaid jt, kelle jaoks on lapsega toimub mureks ja kes tahaksid last aidata spetsialistide abiga. Vastuvõtule tulekuks peab ennast registreerima registratuuris või isiklikult kohal olles. Kindlasti tuleb öelda, et registreerite ennast vastuvõtule vaimse tervise kabinetti.

Laste ja noorukite vaimse tervise kabinetis reeglina toimub esmane vastuvõtt vaimse tervise õe ja sotsiaaltöötaja poolt, kes hindavad olukorda ja koos leiavad lahenduse patsiendi muredele. Nemad võivad suunata patsienti psühhiaatri, lastearsti või psühholoogi juurde. Samuti on ettenähtud kiire konsultatsiooni võimalus Tartu Ülikooli Kliinikumi lastepsühhiaatriga. Selle tõttu on hästi oluline põhjaliku ja täpse informatsiooni andmine esimesel vastuvõtul, mida vaimse tervise õde vajadusel edastab eriala spetsialistile.

Kabineti meeskond palub vastuvõtule tulijat võtta kaasa iseloomustust koolist või lasteaiast, või probleemse olukorra kirjeldust selle isiku poolt (nt õpetaja, kasvataja, sotsiaaltöötaja jne), kes probleemse olukorraga kokku puutus.

 

Projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“

 

„Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“ on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna poolt läbiviidav projekt. Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevused:

1. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Lõuna-Eesti, Põlva ja Valga haiglate juurde.
2. 12- kohalise noorukite statsionaarse palatiploki ehitamine Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse.
3. Personali koolitamine.
4. Valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine.
5. Ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine.
6. Vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele.
7. Uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Projektipartnerid

Lõuna-Eesti Haigla AS http://www.leh.ee/
Põlva Haigla AS http://www.polvahgl.ee/
Valga Haigla AS http://www.valgahaigla.ee/
Tartu Tervishoiu Kõrgkool http://www.nooruse.ee/est/esileht/
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond http://www.lastefond.ee/
Tartu Laste Tugikeskus http://www.tugikeskus.org.ee/kodu/

Kontakt

Aneth Tuurmaa
Projektijuht
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
https://www.facebook.com/vaimsetervisekeskus
 

Vaimse Tervise keskuse infomaterjalid