Tubakast loobumise nõustamine

Valga Haiglas on võimalik saada tubakast loobumise teenuseid, sh nõustamist ja ravi. 

Tubakast loobumise nõustamisele saab registreeruda telefonil 766 5206 (esmaspäev kuni reede 08.30 - 16.00). 
Teenusele tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Nooremad tubakast loobujad on samuti oodatud nõustamisele, kuid vähemalt esimesele vastuvõtule palume tulla koos seadusliku esindajaga. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). 

Rohkem infot https://www.tubakainfo.ee/