COVID-19

Info patsientidele

 • Kätehügieen kohustuslik
 • Kirurgilise maski kandmine ambulatoorsetel ja statsionaarsetel patsientidel ei ole vajalik
 • Kõigil statsionaarsetel haigetel on vajalik haigusloos vaktsineerimist või põdemise ning COVID haigega lähikontaktsust kinnitav/eitav märge
 • Ambulatoorsele ja statsionaarsele ravile tulevate asümptomaatilisi patsiente COVID-19 suhtes ei testi
 • Sümptomaatilistel haigetel on COVID-19 testimine lubatud kasutada SARS-CoV-2 ja viiruste paneeli erakorralist testi

 

Info külastajatele ja saatjatele

 • Külastamine on lubatud
 • Kätehügieen on kohustuslik
 • Kirurgilise maski kandmine  lähikontaktis patsiendi või personaliga kohustuslik

 

Info COVID-19 kohta on kättesaadav Terviseameti kodulehel.

 

Valga Haigla laboris on võimalik teha antigeeni ja RNA teste – selleks palume registreerida telefoni 766 5100. Antikehade määramine toimub Valga Haigla laboris vastuvõtu aegadel.

Juhime tähelepanu, et testid on tasulised:

 • COVID-19 SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest – hind 34,45 eurot (hind muutub vastavalt Haigekassa hinnakirjale)
 • COVID-19 SARS-CoV-2 RNA test – hind 74,90 eurot (hind muutub vastavalt Haigekassa hinnakirjale)
 • Antikehade määramine Anti-SARS-CoV-2 Spike – hind 13,51 eurot (hind muutub vastavalt Haigekassa hinnakirjale)