Tagasiside

Tagasisidevorm

Palun kirjutage, mis Teid tööstiilis häiris või põhjustas meeldivaid emotsioone või mille kohta on lihtsalt ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. Vastame Teie poolt soovitud viisil 10 tööpäeva jooksul pärast tagasiside registreerimist.

NB! Juhime tähelepanu, et perearstid ei kuulu AS Valga Haigla koosseisu. Perearstid on Valga Haigla hoones paiknevad iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad. Seetõttu palume nendega seotud kaebused või tunnustamised edasta oste konkreetsele perearstile või Terviseametile.