Hambaravi

Valga Haiglas pakutavad hambaraviteenused

 • Erakorraline hambaravi – vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
 • Hambaravi ja profülaktika lastel ja täiskasvanutel
 • Kirurgilised protseduurid lastel ja täiskasvanute
 • Hambaproteeside valmistamine: plaatproteesid
 • Parodondiidi ja igeme ravi

 

Osakonna kontaktid

Hambaarst Helle Adson helle.adson@valgahaigla.ee
Assistent Seidi Nõgene seidi.nogene@valgahaigla.ee
Hambaarst Jekaterina Rajevskaja jekaterina.rajevskaja@valgahaigla.ee
Hambatehnik Natalja Rebane 766 5186
Registratuur 766 5100

 

Hüvitiste piirmäärad ja patsiendi omaosalus

Hambaravi teenuse osutamine toimub Terivsekassa hinnakirja alusel (Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükk 10).

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042023010#para77

AS Valga Haigla on Tervisekassa lepingupartner ja seetõttu saavad hambaravihüvitist kasutada kõik täiskasvanud, kellel on ravikindlustus, tervishoiuteenuste loetelus toodud teenustele. Nende teenuste eest, mida Tervisekassa ei hüvita, tasub inimene ise. Kindlasti tuleb enne hambaravi alustamist küsida hambaarsti käest, millised valitud teenustest on Tervisekassa paketis ning milliste eest tuleb täies mahus tasuda. Hambaravihüvitise saamiseks ei pea patsient ise avaldust esitama, vaid hambaarst esitab oma teenuse eest arve, millest on hambaravihüvitis juba maha arvestatud.

 

Tervisekassa hüvitab järgmised teenused:

 • hambaarsti esmane vastuvõtt
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted)
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine
 • püsiva täidise paigaldamine
 • hamba eemaldamine
 • mädakolde avamine ja ravimine
 • juureravi
 • tuimestus

 

Hüvitisel on limiit ja patsiendil on omaosalus

 • Täiskasvanule kehtib hambaravihüvitise piirmäär kalendriaastas 40 eurot ja omaosalus tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinnast 50%.
 • Piirmäär 85 eurot ja omaosalus tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinnast 15% kalendriaastas kehtib:
  • Rasedatele (hüvitise saamise aluseks on naistearsti või ämmaemanda poolt Tervisekassasse esitatud ravidokument raseduse kohta)
  • Alla 1-aastase lapse emale
  • Töövõimetus- ja vanaduspensionäridele
  • Suurenenud ravivajadusega patsientidele, kelle hambaravivajaduse määrab arst (selle vajaduse võivad olla põhjustanud teatud haigused või raviprotseduurid )
  • Osalise või puuduva töövõimega inimesele
  • Isikule, kes on töötu tööturuteenuste ja -toetuste seaduse tähenduses

Uus mitterahaline hüvitis kehtib esmavajalikele hambaravi teenustele.

 

Hammaste proteesimisteenused

Hammaste proteesimisel lisanduvad proteesidele jäljendite ja mudelite hinnad.

 • Proteesihüvitist makstakse kuni 260 eurot kolme aasta jooksul.
 • Proteesihüvitise saamiseks ei pea enam esitama avaldust tagantjärele, vaid soodustus arvestatakse hambaarsti juures tasumise hetkel.

 

Terviklik tasuliste hambaraviteenuste hinnakiri

 

Kokkulepitu ajal vastuvõtust loobumisest tuleb sellest ette teatada hiljemalt 24 tundi ette telefonil 766 5100. Hambaarstile mitteilmumise ja sellest mitteteatamise korral on trahvi suuruseks 15 eurot .

 

Lisainfo

Vajadusel saate hambaravi lisainfot Tervisekassa kodulehelt

või Tervisekassa

 • klienditelefonil (+372) 669 6630 ​(tööajad E-R 8.30-16.30)
 • e-posti teel: info@tervisekassa.ee
 • posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • külastades Eesti Tervisekassa klienditeenindusi.