Hambaravi

Valga Haiglas pakutavad hambaraviteenused

 • Erakorraline hambaravi – vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
 • Hambaravi ja profülaktika lastel ja täiskasvanutel
 • Kirurgilised protseduurid lastel ja täiskasvanute
 • Parodontiidi ja igeme ravi

 

Osakonna kontaktid

Hambaarst Helle Adson
Assistent Seidi Nõgene
Hambaarst Jekaterina Rajevskaja
Registratuur 766 5100

 

Hüvitiste piirmäärad ja patsiendi omaosalus

Hambaravi teenuse osutamine toimub Terivsekassa hinnakirja alusel (Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükk 10).

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042023010#para77

AS Valga Haigla on Tervisekassa lepingupartner ja seetõttu saavad hambaravihüvitist kasutada kõik täiskasvanud, kellel on ravikindlustus, tervishoiuteenuste loetelus toodud teenustele. Nende teenuste eest, mida Tervisekassa ei hüvita, tasub inimene ise. Kindlasti tuleb enne hambaravi alustamist küsida hambaarsti käest, millised valitud teenustest on Tervisekassa paketis ning milliste eest tuleb täies mahus tasuda. Hambaravihüvitise saamiseks ei pea patsient ise avaldust esitama, vaid hambaarst esitab oma teenuse eest arve, millest on hambaravihüvitis juba maha arvestatud.

 

Tervisekassa hüvitab järgmised teenused:

 • hambaarsti esmane vastuvõtt
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted)
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine
 • püsiva täidise paigaldamine
 • hamba eemaldamine
 • mädakolde avamine ja ravimine
 • juureravi
 • tuimestus

 

Hüvitisel on limiit ja patsiendil on omaosalus

 • Täiskasvanule kehtib hambaravihüvitise piirmäär kalendriaastas 60 eurot ja omaosalus tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinnast 50%.
 • Piirmäär 105 eurot ja omaosalus tervishoiuteenuste loetelus toodud piirhinnast 12,5% kalendriaastas kehtib:
  • Rasedatele (hüvitise saamise aluseks on naistearsti või ämmaemanda poolt Tervisekassasse esitatud ravidokument raseduse kohta)
  • Alla 1-aastase lapse emale
  • Töövõimetus- ja vanaduspensionäridele
  • Suurenenud ravivajadusega patsientidele, kelle hambaravivajaduse määrab arst (selle vajaduse võivad olla põhjustanud teatud haigused või raviprotseduurid )
  • Osalise või puuduva töövõimega inimesele
  • Isikule, kes on töötu tööturuteenuste ja -toetuste seaduse tähenduses

Uus mitterahaline hüvitis kehtib esmavajalikele hambaravi teenustele.

Terviklik tasuliste hambaraviteenuste hinnakiri

 

Kokkulepitu ajal vastuvõtust loobumisest tuleb sellest ette teatada hiljemalt 24 tundi ette telefonil 766 5100. Hambaarstile mitteilmumise ja sellest mitteteatamise korral on trahvi suuruseks 15 eurot .

 

Lisainfo

Vajadusel saate hambaravi lisainfot Tervisekassa kodulehelt

või Tervisekassa

 • klienditelefonil (+372) 669 6630 ​(tööajad E-R 8.30-16.30)
 • e-posti teel:
 • posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144
 • külastades Eesti Tervisekassa klienditeenindusi.