Patsiendijuhendid

Patsiendijuhendite eesmärk on aidata inimestel edukamalt toime tulla erinevate haigustega, anda vastused sagedamatele ravi ja igapäevaelu puudutavatele küsimustele ning toetada abivajajaid raviprotsessis. Patsiendijuhendid on toimetatud kergesti loetavaks ja arusaadavaks kõigile lugejatele, need koostatakse sama haigusseisundi kohta käiva ravijuhendi põhjal.

Lisainfot patsiendijuhendite kohta leiab alljärgnevatelt linkidelt:

https://www.haigekassa.ee/blogi/mis-patsiendijuhend

https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid

https://www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-andmebaas

 

Omastehooldaja käsiraamat: https://www.keskhaigla.ee/juhendid/Hooldus_kodus_est_II_2012.pdf