Intensiivravi

Intensiivravi osakonnas ravitakse kriitilises seisundis või pidevalt jälgmist vajavaid haigeid.
Ööpäevaringselt on valves arst, õde, hooldaja.

Intensiivravi osakonnas on 6 voodikohta, mis on varustatud:

  • tsentraalse hapniku ja suruõhu süsteemiga
  • kaasaegsete invasiivsete ja mitteinvasiivsete hingamisaparaatidega
  • automaatsete ravimi- ja infusiooni süsteemidega süstaldega (perfuusor, infuusor)
  • patsiendimonitoridega elutähtsate funktsioonide jälgimiseks
  • ultraheliaparaadiga diagnostilisteks- ja raviprotseduurideks

Osakonna kontaktid

Valvearst (anestesioloog) 766 5177
Vanemõde Maiu Kivi 766 5178
Valveõde 766 5174