Töötervishoid

Tervisekontrolli teostamiseks registreerib tööandja töötajad töötervishoiuarsti vastuvõtule läbi registratuuri tel 766 5100.

Töötervishoiuarsti poolt teostatavate tervisekontrolli teenuste hinnad

KOMPLEKSHIND 62 eurot (kuvariga töötajad)

  • Töötervishoiuarsti vastuvõtt
  • Silmaarsti vastuvõtt (sh nägemisteravuse kontroll, silma eesmiste osade kontroll, silmapõhja vaatlus, alates 45. eluaastast silmarõhu mõõtmine)

 

KOMPLEKSHIND 97 eurot

  • Töötervishoiuarsti vastuvõtt
  • Silmaarsti vastuvõtt (sh nägemisteravuse kontroll, silma eesmiste osade kontroll, silmapõhja vaatlus, alates 45. eluaastast silmarõhu mõõtmine)

Tulenevalt töötervishoiu arsti otsusest teostatakse vajadusel järgmiseid uuringuid:

  • Uriini analüüs
  • Kliinilise vere analüüs
  • Antropomeetria
  • Röntgenülesvõte
  • Kuulmisuuring
  • EKG

Ettevõtte töökeskkonna hindamine ja nõustamine töökohal toimub eraldi kokkuleppe alusel sõltuvalt töökoha iseärasustest ja arvust.