Hooldusravi ja koduõendus

Hooldusravi osakonnas pakutakse patsientidele patsiendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt  kvaliteetset ravi- ja õendushooldust, mis aitab kindlustada patsiendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek. Patsientidele osutatakse ööpäevaringset õendushooldusteenust (õde, hooldaja). Arsti konsultatsioon toimub vajadusel.

Osakonnas viibiva patsiendi ravi peab olema määratud patsiendi hooldusravile suunanud arsti poolt, kes registreerib patsiendi ka hooldusravi järjekorda.

Osakonnas pakutavad teenused

 • aktiivravijärgne hooldusravi
 • krooniliste haigustega patsientide hooldusravi
 • hospiitsteenus (surija hooldusravi)
 • lühiajaline ööpäevaringne hooldamine (hooldusravil viibimise aeg asutuse poolt kinnitatud)
 • kompleksne tervisliku-, funktsionaalse- ja sotsiaalse seisundi hindamine
 • vajadusel edasine suunamine koduõendusteenusele

 

Osakonna kontaktid

Hooldusravi arst-konsultant Margot Linder 766 5245
Hooldusravi vanemõde Marjana Kroon 766 5241
Õendushoolduse õepost 766 5240

 

Hooldusravi osakond paikneb haigla III korrusel, osakonnas on 30 voodikohta.

 

Tasumine hooldusravi eest

Alates 1. aprillist 2022. a tasuvad hooldusravi patsiendid Haigekassa poolt kehtestatud hooldusravi voodipäeva piirhinnast 15% suuruse õendushoolduse omaosaluse. Hetkel kehtiva hinnakirja alusel on selleks 14,34 eurot päevas.

Saabumisel hooldusravile Valga haiglasse, tuleb tasuda ettemaks 10 päeva eest (143,40 eurot). Ettemaksu arve koostab hooldusravi osakonna valveõde ning tasuda saab registratuuris sularahas või kaardiga ja osakonnas kaardiga. Palume patsiente arvestada sellega, et osakonnas viibimise eest koostatakse omaosaluse arve iga 10 päeva tagant igakuise maksekoormuse ühtlaseks jaotamiseks. Arve edastatakse patsiendile või tema esindajale, juhul kui patsient ei ole võimeline ise maksma teenuse eest. Sellisel juhul sõlmitakse esindajaga vastavasisulise leping.

Koduõendusteenuse määrab perearst või eriarst ja kirjutab selleks saatekirja, milles kirjeldab lühidalt teenust vajava isiku tervislikku ja funktsionaalset seisundit, koduõendusele suunamise põhjust ja annab kirjalikult kodus teostamist vajavad raviprotseduurid.

Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik ja tema perekond/hooldaja.

Koduse õendusabi sihtgrupid:

 • tervisekahjustusest tingitud funktsionaalse toimetulekuhäirega isikud, kelle tervislik seisund on stabiilne, kuid kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad juhendamist ja õpetamist
 • haigla aktiivravi- või hooldusraviosakonnast koju saadetud isikud, kes vajavad veel mõne aja jooksul tervisliku ja/või funktsionaalse seisundi jälgimist ja abi elamistoimingutega toimetulekul
 • terminaalses seisundis isikud ja nende pereliikmed.

Teostame järgmisi õendustoiminguid:

 • südametegevuse mõõtmine ja hindamine
 • kehatemperatuuri mõõtmine
 • ravimite manustamine (per.os, i/m;i/v jne)
 • tilkinfusiooni tegemine
 • operatsiooni- ja troofiliste haavade sidumine
 • stoomi hooldus (vahetus, õpetamine)
 • lamatiste profülaktika, hooldus, sidumine
 • kipsi eemaldamine
 • hingamisteede aspireerimine
 • klistiiri tegemine
 • analüüside võtmine (sh v.s määramine glükomeetriga)
 • haavaõmbluste eemaldamine

 

Õendusabi osutatakse vastavalt AS Valga  Haigla ja Haigekassa poolt sõlmitud lepingu mahule järjekorra alusel. Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab patsient  ise, kuid ravi osutamiseks vajaminevad vahendid on teenuse osutaja poolt. Koduõendusteenuse osutamise põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada kliendi ja tema perekonna edaspidine iseseisev toimetulek.

Saatekirja vorm allalaadimiseks PDF vormingus.

Info ja registreerimine: õendushoolduse vanemõde Marjana Kroon, tel 766 5241.