Õendushooldus ja koduõendus

Õendushooldus osakonnas pakutakse patsientidele patsiendi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt  kvaliteetset ravi- ja õendushooldust, mis aitab kindlustada patsiendile tema seisundist tulenevalt võimalikult hea elukvaliteet ja igapäevaeluga toimetulek. Patsientidele osutatakse ööpäevaringset õendushooldusteenust (õde, hooldaja). Arsti konsultatsioon toimub vajadusel.

Teenusele suunab arst saatekirja alusel. Järjekorda panemiseks ja osakonda suunamiseks võtta ühendust õendushooldus osakonna vanemõega.

Osakonnas pakutavad teenused

  • aktiivravijärgne hooldusravi
  • krooniliste haigustega patsientide hooldusravi
  • hospiitsteenus (surija hooldusravi)
  • lühiajaline ööpäevaringne hooldamine (hooldusravil viibimise aeg asutuse poolt kinnitatud)
  • kompleksne tervisliku-, funktsionaalse- ja sotsiaalse seisundi hindamine
  • vajadusel edasine suunamine koduõendusteenusele
Arst Margot Linder
Vanemõde Andres Nahkur 
Arstiga vestlemiseks palume helistada tööpäeviti ajavahemikus 13:00- 14:00, sel ajavahemikul on arsti telefonitund.

Õendushooldus osakond asub A korpuse 3. korrusel.

 

Tasumine 

Patsiendid või patsiendi lähedased tasuvad Tervisekassa poolt kehtestatud hooldusravi voodipäeva piirhinnast 15% suuruse õendushoolduse omaosaluse. Hetkel kehtiva hinnakirja alusel Valga maakonna elanik 16,49 eurot päevas ja ülejäänud maakonnad 18,63 eurot päevas.

Saabumisel hooldusravile Valga haiglasse, tuleb tasuda ettemaks 10 päeva eest (164,90 eurot või 186,30).

Ettemaksu arve koostab valveõde ning tasuda saab registratuuris sularahas või kaardiga ja osakonnas kaardiga. Palume patsiente arvestada sellega, et osakonnas viibimise eest koostatakse omaosaluse arve iga 10 päeva tagant igakuise maksekoormuse ühtlaseks jaotamiseks. Arve edastatakse patsiendile või tema esindajale, juhul kui patsient ei ole võimeline ise maksma teenuse eest. Sellisel juhul sõlmitakse esindajaga vastavasisulise leping.

Koduõendusteenuse määrab perearst või eriarst ja kirjutab selleks saatekirja, milles kirjeldab lühidalt teenust vajava isiku tervislikku ja funktsionaalset seisundit, koduõendusele suunamise põhjust ja annab kirjalikult kodus teostamist vajavad raviprotseduurid.

Koduõendusteenuse patsiendiks on kodus olev õendusteenust vajav isik.

Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ja vahendid ostab patsient ise.

Info ja registreerimine: õendushoolduse vanemõde Andres Nahkur, tel 766 5241.