Vähi sõeluuringud

Naistele on suunatud rinnavähi ja emakakaela vähi sõeluuringud. Nii naistele kui meestele on suunatud jämesoolevähi sõeluuringud. Sõeluuring on riiklikult rahastatud ning patsiendile tasuta. Digisaatekiri /kutse sõeluuringule on olemas kõigil, kelle sünniaasta vastab kutsututele.

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50–70 ja 74-aastased iga kahe aasta tagant.

2024. aastal on kutsutud rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974. 

Ka 2024. aastal saadame naistele SMS-teavitusi mammograafiabussi jõudmisest tema elukoha piirkonda.

Sõeluuring on tasuta (ka ravikindlustamata patsiendile)

MAMMOGRAAFIABUSS
20.05.–06.06.2024
Valga Haigla ees, Peetri 2

Mammobussi saab aja broneerida
tel: +372 7319411

Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis – enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud.  Sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse-saatekirja Terviseportaalist www.terviseportaal.ee (Vastuvõtud ja saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest. Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Rinnavähi sõeluuringule saab broneerida aja Terviseportaalis klõpsates vastuvõttud-saatekirja peal olevale „Broneeri aeg“ nupule. Samuti on võimalik osaleda sõeluuringus mööda Eestit sõitvates mammograafiabussides. Telefoni teel aja broneerimiseks haiglate juures
olevatesse rinnakabinettidesse ja mammograafiabussidesse helistage: https://www.tervisekassa.ee/soeluuringu-kontaktid#tab rinnavahi-soeluuringud

Sõeluuringu käigus tehakse rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia, mis on väikese kiirgusdoosiga ja tervisele ohutu.

Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. Selleks tuleb pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes kontrollib Sinu tervist ja vajadusel suunab saatekirjaga rinnauuringule. Teiseks võimaluseks on broneerida aeg rinnakabinetti, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata ja tasuta (visiiditasu 5 eurot). Rinnakabinetti on oodatud igas vanuses naised, kel on küsimusi või
probleeme rindadega.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 30–65 iga viie aasta tagant.

2024. aastal on tasuta emakakaelavähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastatega 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 ja 1994.

Emakakaelavähi sõeluuringut viiakse läbi Valga Haiglas, protseduuri viib läbi ämmaemand. Sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse-saatekirja terviseportaalist www.terviseportaal.ee (vastuvõtud ja saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest.

Vastuvõtule saab registreeruda haigla registratuuri kaudu telefonil 766 5100 või digiregistratuuri kaudu. Juhul, kui uuringu tulemused pole korras, suunab ämmaemand patsiendi edasi günekoloogi konsultatsioonile edasise ravi planeerimiseks.

 

NB! TÄIENDAVA SÕELUURINGU VÕIMALUS JA TESTIMINE KODUS!

Kõigil emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel naistel, kes aasta esimeses pooles ei jõudnud veel sõeluuringul osaleda, pakutakse võimalust valida kodutesti tegemise ja tavapärasel viisil kliinikus sõeluuringus osalemise vahel. Valga Haiglas tuleb sõeluuringus osalemiseks tulla sihtrühma kuuluvatel naistel ämmaemanda vastuvõtule. Sõeluuringus saavad osaleda nii ravikindlustatud kui kindlustamata naised visiiditasuta.

Tervise Arengu Instituut ja Tervisekassa pakuvad alates 2023. aasta augustist HPV kodutesti tegemise võimalust emakakaelavähi sõeluuringus, et proovi andmine oleks naistele veelgi mugavam ja kättesaadavam. Lisaks testi koju tellimise võimalusele (veebipõhisest
tellimiskeskkonnast hpv.synlab.ee) pakutakse sihtrühma naistele Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonnas tasuta koduteste apteekides. Kodutesti apteegist kättesaamiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.

Mitmete Euroopa riikide kogemus, samuti Eestis 2020-2022 läbiviidud kodutestimise projektide tulemused näitavad, et kodutestimine on tõhus emakakaelavähi ennetamise meetod. Tavapäraselt tehakse sõeluuringuid tervishoiuasutuses. Nüüd on võimalik teha sõeluuringu HPV test ka ise kodus. Kodutest on kliinikus tehtud HPV uuringuga sama usaldusväärne emakakaelavähi riski hindamise meetod. Juhendit järgides on proovi võtmine lihtne ning seda saab teha privaatselt ja mugavalt endale sobival hetkel.

Emakakaelavähk on haigus, mida saab ennetada õigeaegse HPV vastase vaktsineerimise ja regulaarse sõeluuringu abil. Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki umbes 150 naist ja selle tõttu sureb umbes 60 naist aastas. Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele, et ennetada emakakaelavähki. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30–65 aastat viieaastase intervalliga. Sõeluuringule on oodatud ka naised, kellel on emakas osaliselt või täielikult eemaldatud (hüsterektoomia).

Emakakaelavähi teke ei ole seotud pärilikkusega ja haigestuda võivad naised igas vanuses. Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on peamiselt sugulisel teel leviv HP-viirus. HPV-ga nakatudes võivad rakkudes tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ja emakakaelavähk, mõjutamata enesetunnet. Sõeluuring võimaldab tuvastada HPV nakkuse, tänu millele saab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad.

Rohkem infot sõeluuringu kohta on toodud Tervisekassa kodulehel:

Tervisekassa 22.01.2024. a pressiteade emakakaelavähi sõeluuringust

https://www.tervisekassa.ee/soeluuring
https://tai.ee/et/teadustoo/teadustoo-ulevaade/naiste-tervise-uuringud/hpv-kodutesti-juurutamine-riiklikus
https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/haiguste-ennetus/emakakaelavahi-soeluuring

Jämesoolevähi sõeluuringule kutsutakse 60–68-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant. 

2024. aastal on kutsutud jämesoolevähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised ja mehed sünniaastaga 1956, 1958, 1960, 1962, 1964.

Jämesoolevähi sõeluuringul kasutatakse peamise meetodina peitveretesti, mille abil saab avastada roojas leiduvat verd. Koloskoopia ehk jämesoole uurimine torukujulise videokaameraga varustatud instrumendiga võetakse appi vaid positiivse peitveretesti korral.

Vähi sõeluuringute register saadab sihtrühma kuuluvale inimesele nimelise kutse.  Sõeluuringule on oodatud mehed ja naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma ja kelle elukohaks on sõeluuringu kutse-saatekirja loomise hetkel märgitud Eesti riik.

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse.

Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kutse saajani jõuda. Seepärast on oluline kontrollida oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis.

Sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama Sõeluuringul saab osaleda ka ilma kutseta. Kui kuulud antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võid pöörduda otse oma perearsti poole. Sihtrühma kuuluvad inimesed leiavad kutse-saatekirja terviseportaalist www.terviseportaal.ee  (Vastuvõtud → Saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest.

Täpsem info on toodud Tervisekassa kodulehel: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetus/jamesoolevahi-soeluuring