Visiiditasu ja voodipäevatasu

Visiiditasu suurus AS Valga Haiglas on 5 eurot.

Visiiditasu võetakse

 • Kindlustatud isikutelt ambulatoorse eriarstiabi osutamisel esmasel pöördumisel saatekirja olemasolul (saatekirja ei nõuta pöördumisel järgmiste eriarstide poole: psühhiaater, naistearst, silmaarst, hambaarst, naha- ja suguhaiguste arst)
 • Sama arsti korduva vastuvõtu korral, kui eelmisest sama arsti visiiditasu maksmisest on möödunud 180 päeva (6 kuud)

Saatekirja puudumisel erialaarsti vastuvõtule, kuhu saatekirja on vaja, tuleb tasuda vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale.

Visiiditasu ei võeta

 • AS Valga Haigla teise eriala arsti saatekirjaga või teise tervishoiu asutuse sama eriala arsti saatekirjaga patsiendilt
 • Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral (v.a hambaravi korduv visiit)
 • AS Valga Haiglas statsionaarsel ravil viibinud ning operatsioonijärgsetelt patsientidelt, kes on kutsutud ambulatoorsele vastuvõtule, kehtivusega 2 kuud
 • Kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • Rasedalt alates raseduse 12. nädalast
 • Alla kuueaastaselt kindlustatud isikult
 • AS Valga Haigla hoolekande osakonnas viibivatelt klientidelt

Visiiditasu maksmine toimub üldjuhul registratuuris või haigla erakorralise vastuvõtu üksuses kas sularahas või kaardimaksena enne visiiti. Kui visiiditasu kohta esitatakse patsiendile arve ülekandega tasumiseks, on patsient kohustatud tasuma arve 5 päeva jooksul haigla arveldusarvele.

Täpsemalt on visiiditasu võtmine kirjeldatud dokumendis “Visiiditasu võtmise kord AS Valga Haiglas”.

Voodipäevatasu suurus AS Valga Haiglas on 2,50 eurot.

Voodipäevatasu võetakse statsionaaris ja päevaravis tervishoiuteenust saanud või ravil viibinud kõigilt isikutelt iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi korral. Voodipäevatasu üheks haigusjuhtumis loetakse haige ühekordne katkematu viibimine statsionaarsel ravil.

Voodipäevatasu võtmise ja makstavate päevade arvu otsustab patsiendi raviarst.

Voodipäevatasu maksmine toimub üldjuhul registratuuris, haigla erakorralise vastuvõtu üksuses või osakondades kas sularahas või kaardimaksena enne patsiendi lahkumist. Kui voodipäevatasu kohta esitatakse patsiendile arve ülekandega tasumiseks, on patsient kohustatud tasuma arve 5 päeva jooksul haigla arveldusarvele

Voodipäevatasu ei võeta

 • Intensiivravi osutamise aja eest
 • Raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel
 • Alaealisele statsionaarse eriarstiabi osutamisel (vanus 18 aastat või alla)
 • Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral
 • Kui patsiendi ravi jätkub teises raviasutuses või patsient sureb
 • Statsionaarse iseseisva õendusabiteenuse osutamise korral
 • Omaosalusmääraga statsionaarsete ja päevaraviteenuste osutamise korral

Täpsemalt on voodipäeva tasu arvestamist kirjeldatud dokumendis “Voodipäevatasu AS Valga Haiglas”.