Õdede iseseisvad vastuvõtud

Patsiente võtab vastu õde Valeria Gorbatsevskaja. Vastuvõtud toimuvad kabinetis C138. Teenuse osutamiseks on vajalik eriarsti või perearsti suunamine.

Õde nõustab patsiente järgmistel teemadel:

 • peavalu,
 • sekundaarne insuldiprofülaktika,
 • kognitiivsete võimete hindamine.

Vastuvõtu sisu

 • Peavaluhaigete nõustamine
 • Haiguse olemuse selgitus
 • Haiguspõhine patsiendiõpetus, elustiilialane nõustamine
 • Patsiendile orienteeritud ravimite kasutamise kontroll
 • Ravimite manustamise õpetus ja ravimite kõrvalmõjudest teavitamine
 • Peavalupäeviku pidamise õpetus
 • RR mõõtmine, selle koduse jälgimise õpetus
 • Vajadusel koostöö patsiendi omastega raviskeemi jälgimise osas
 • Kognitiivsete võimete alanemise kahtlusel MMS testi läbiviimine, tulemuste interpreteerimine
 • Nõustamine D3 vitamiini väärtuste alanemise korral

Patsiente võtab vastu õde Jelena Denissova. Vastuvõtud toimuvad kabinetis C133. Teenuse osutamiseks on vajalik eriarsti või perearsti suunamine.

Vastuvõtu sisu

 • Haiguspõhised õendustoimingud
 • Nõustamine ägedast ja pikaajalisest haigusest taastumiseks
 • Patsiendi nõustamine ja õpetamine turvalisuse tagamiseks
 • Müokardiinfarkti järgne jälgimine, nõustamine korduva müokardiinfarkti ennetamiseks
 • Õendussekkumine ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine (nt EKG)
 • Haiguse olemuse selgitamine, riskiteguritest teavitamine
 • Patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine
 • Toitumisalane nõustamine
 • Tervisenäitajate mõõtmine, hindamine ja jälgimine (vererõhu mõõtmine, pulsisagedus, hindamissagedus, kehakaal, kehamassiindeks)
 • Vererõhupäeviku täitmise õpetamine, raviskeemi jälgimine
 • D3 vitamiini madala väärtusega patsiendi nõustamine ja õige annuse manustamine
 • Haiguse olemasolu selgitus, ordineeritud raviskeemi kontrollimine ja ravimite kõrvalmõjudest teavitamine
 • Meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine, juhendamine ning lihtsama abivahendi soovitamine ja väljakirjutamine
 • Nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks
 • Pereliikmete juhendamine ning toimetuleku ja koduste hooldustoimingute õpetamine
 • Patsiendi tagasisuunamine raviarsti vastuvõtule, kui patsiendi seisund hindamisel või jälgimisperioodil muutub ohtlikuks või tuleb vajadus määratud ravi ümberhindamiseks

Patsiente võtab vastu õde Jelena Denissova. Vastuvõtud toimuvad kabinetis C133. Teenuse osutamiseks on vajalik eriarsti või perearsti suunamine.

Vastuvõtu sisu

 • Haiguspõhised õendustoimingud
 • Nõustamine ägedast ja pikaajalisest haigusest taastumiseks
 • Patsiendi nõustamine ja õpetamine turvalisuse tagamiseks
 • Õendussekkumine ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine
 • Haiguse olemuse selgitamine, riskiteguritest teavitamine
 • Patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine
 • Toitumisalane nõustamine
 • Tervisenäitajate mõõtmine, hindamine ja jälgimine (vererõhu mõõtmine, pulsisagedus, hindamissagedus, kehakaal, kehamassiindeks)
 • D3 vitamiini madala väärtusega patsiendi nõustamine ja õige annuse manustamine
 • Reumatoloogilise patsiendi kaebustega nõustamine
 • Haiguse olemasolu selgitus, ordineeritud raviskeemi kontrollimine ja ravimite kõrvalmõjudest teavitamine
 • Meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine, juhendamine ning abivahendi soovitamine ja väljakirjutamine
 • Bioloogilise ravi süstimise õpetus, registri täitmine, nõustamine
 • Bioloogilise raviga alustatud patsiendi elukvaliteedi küsimustiku täitmine
 • Bioloogilise ravi alustatud patsiendi jälgimine ja nõustamine, ravi ja kõrvaltoimete teavitamine
 • BASDAI ja DAS28 skoori täitmine ja hinnang
 • EXCEL tabeli täitmine, iga-aastane bioloogilise patsiendi korduva kontrolli kutsumine ja registri täitmine
 • Nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks
 • Pereliikmete juhendamine ning toimetuleku ja koduste hooldustoimingute õpetamine
 • Patsiendi tagasisuunamine raviarsti vastuvõtule, kui patsiendi seisund hindamisel või jälgimisperioodil muutub ohtlikuks või tuleb vajadus määratud ravi ümberhindamiseks