Geenidoonorlus

Eesti on võtnud ühe esimese riigina personaalmeditsiini arendamise fookusesse ning eraldanud vahendid geenidoonorite jätkuvaks kaasamiseks. 2019. aastal on Geenivaramuga võimalik liituda veel 50 000 inimesel. Alates 6. maist saab oma geeniproovi loovutada ka Valga Haiglas.

Sellel aastal on Geenivaramusse jõudnud juba enam kui 22 000 geeniproovi. Plaani kohaselt on 2019. aasta lõpuks Geenivaramus üle 200 000 inimese andmed, mis on ligi 20% kogu Eesti täisealisest elanikkonnast. Valgamaalt pärit geenidoonoreid on Geenivaramus üle 3400, kellest 1200 liitusid 2018. aastal toimunud kogumise käigus ning ülejäänud aastatel 2002-2017. Kõigist Valgamaa geenidoonoritest 2/3 on naised.

Samaaegselt uute geenidoonorite andmete kogumisega ning 2018. aastal kogutud proovidele geenianalüüside teostamisega tegeleb Geenivaramu koos partneritega geeniandmete kättesaadavaks tegemisega. Tegevused toimuvad etapiviisiliselt. Esmalt töötatakse välja IT-lahendused geeniinfo viimiseks tervise infosüsteemi ja sealtkaudu arsti töölauale.

See annab edaspidi kõigile geenidoonoritele võimaluse tutvuda soovi korral oma personaalsete geneetiliste riskidega. Geenidoonorite nõusolekul saavad arstid tulevikus kasutada geeniinfot haiguste ennetamiseks ning personaalsemaks ja tõhusamaks raviks. Infosüsteemide arendamine teabe edastamiseks juba käib, kuid see võtab veel aega.

Geenidoonoriks hakanud inimesed panustavad järeltulevate põlvede tervisesse. Tegemist on teadus- ja arendusprojektiga, mille tegelik perspektiiv ja võimalused selguvad tulevikus ning suurimad kasusaajad on meie lapsed ja lapselapsed.

INFO GEENIDOONORILE

 

Geenidoonoriks saamiseks on vaja allkirjastada nõusolekuvorm veebilehel geenidoonor.ee või paberil geeniproovide kogumispunktis ning anda vereproov (üks väike katsuti veeniverd).

 

Valgamaa elanikud saavad alates 6. maist oma vereproovi anda

Valga Haigla laboris 0 korrusel kabinetis C-047:

E - N 7.30-13.30

NB! Järjekordade vältimiseks andke oma proov 11.30-13.30!

Proovi andmiseks eelnevalt aega broneerima ei pea. Võimalusel tuleks olla 4 tundi söömata.

Geenidoonoriks võivad saada kõik Eesti isikukoodi omavad inimesed, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja kes pole juba varem liitunud Geenivaramuga. Kõrge vanus ega haigused pole takistuseks.

Haigekassa kindlustust geeniproovi andmiseks omama ei pea.

 

Iga kolmapäev aitab nõustaja täita paberil nõusolekuvorme 1. korruse kabinetis C-131 kell 10-11. Rohkem infot registratuurist.

 

Lisainformatsiooni saate veebilehelt geenidoonor.ee,

helistades Geenivaramu infotelefonile 520 6959 tööpäeviti 9-17

või kirjutades info@geenidoonor.ee