Author - kristel.ilumae@gmail.com

Algas sihtgruppide tasuta gripivastane vaktsineerimine

Valga Haiglas alustati immuniseerimiskava alusel sihtgruppide tasuta gripivastast vaktsineerimist Sihtgruppi kuulvad: väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajad, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajad, kogukonnas elamise teenuse saajad vähemalt 60- aastased inimesed lapsed vanuses 6 kuud kuni 7 eluaastat (k.a.) terviseseisundi tõttu kõrgenenud riskiga 8-19 aastased (k.a.) lapsed ja noorukid, kes kuuluvad gripi riskirühma...

Loe edasi...

Valga Haigla AS esindajad osalesid õpirändel Hollandis

28.-31. augustini toimus Erasmus+ õpiränne Hollandisse, mille üks peamistest eesmärkidest oli õppida Hollandi kogemusest, kas ja kuidas on võimalik tagada haigla keskkonnas piisav puhtus ja patsienditurvalisus, kasutades koristamisel veega niisutatud mikrokiust lappe ja moppe. Õpirändel osalesid konsortsiumi liikmete SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Rakvere Haigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Valga Haigla...

Loe edasi...

Toimus esimene Valga Haigla patsientide nõukoja koosolek

22. mail 2023. a toimus esimene Valga Haigla patsientide nõukoja koosolek. Patsientide nõukoda on viieliikmeline: Viktoria Kuusk, Elisabeth Tõnisson, Leila Lomp, Rene Kuzmin, Lea Paidra. Patsientide nõukoda annab haiglale sisendeid patsiendi rahulolu mõjutavate tegevuste ja tegurite osas ning teeb ettepanekuid tervishoiuteenuse osutamisel esile kerkinud probleemide lahendamiseks. Pildil vasakult: Rene Kuzmin, Viktoria...

Loe edasi...

Loomisel on Valga Haigla patsientide nõukoda

1. maini on võimalik esitada sooviavaldusi osalemaks Valga Haigla patsientide nõukoja töös. Patsientide nõukoda on vabatahtlikkuse alusel tegutsev patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kelle eesmärk on läbi oma kogemuste, arvamuste ja ettepanekute panustada tervishoiuteenuste arendamisse ja inimkesksemaks muutmisele. Loe lisainfot nõukoja eesmärkide ja liikmeks saamise võimaluste kohta siit.

Loe edasi...

Aprillis algab kliiniline teadusuuring

Aprillis 2023 algab inimeste kaasamine Eesti Tervisekassa, Viljandi, Saare ja Valga maakonna ühisprojekti PAIK 2022-2025, mille raames on planeeritud sihtgrupi hulgas kliiniline teadusuuring, hindamaks mitmete tervishoiusüsteemi korralduslike kui ka teenuse osutamise tasemel tehtavate muudatuste mõju sihtgrupile. Sihtgrupiks on vastavate maakondade vähemalt 45-aastased inimesed, kelle puhul Eesti Tervisekassa andmeanalüüsi tulemusena...

Loe edasi...

10. oktoobril on rahvusvaheline vaimse tervise päev

Kuidas tulla toime sügismasendusega? Sügismasendus pole haigus vaid tasakaalust väljas vaimne seisund. Kirjelduselt on see sarnane depressiooni sümptomitele, erinevus on aga selles, et sügismasendus möödub tavaliselt iseenesest, kestab teatud lühikese perioodi. Kui sümptomid süvenevad või kestavad kauem oleks mõistlik pöörduda spetsialisti poole. Loe täpsemalt sügismasenduse kohta siit.

Loe edasi...