Aprillis algab kliiniline teadusuuring

Aprillis algab kliiniline teadusuuring

Aprillis 2023 algab inimeste kaasamine Eesti Tervisekassa, Viljandi, Saare ja Valga maakonna ühisprojekti PAIK 2022-2025, mille raames on planeeritud sihtgrupi hulgas kliiniline teadusuuring, hindamaks mitmete tervishoiusüsteemi korralduslike kui ka teenuse osutamise tasemel tehtavate muudatuste mõju sihtgrupile. Sihtgrupiks on vastavate maakondade vähemalt 45-aastased inimesed, kelle puhul Eesti Tervisekassa andmeanalüüsi tulemusena on osutunud tavapopulatsioonist kõrgemaks risk sattuda mõne oma kroonilise haiguse ägenemise tõttu erakorraliselt haiglaravile.

PAIK 2022-2025 eesmärk on parandada tervishoiusüsteemi ja sotsiaalsete teenuste omavahelist koostööd ja läbi selle vähendada inimese erakorraliselt haiglasse sattumise riski. Muudatuste ja osutatavate teenuste kitsam eesmärk on vähendada kõrge riskitasemega patsientide rehospitaliseerimist haiglaravilt lahkumise järgselt ning kogukonnas stabiilsete, kuid kõrge hospitaliseerimise riskiga patsientide hospitaliseerimist. Selle saavutamiseks kasutame sekkumist, mis sisaldab endas patsiendi täielikku hindamist  (sh patsientide sotsiaalvajaduste hindamist), võrgustiku moodustamist (patsient, tema lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad), terviseplaani tegemist, patsientide nõustamist, koolitamist ning varajast kroonilise haiguse dekompenseerumise tuvastamist. Lisaks sekkumisegrupile on uuringus ka kontrollgrupp, kes vastavad samadele kriteeriumitele, ent osutuvad juhuslikkuse teel kontrollgruppi. Kliinilise uuringu raames hindame nende patsientide tervisetulemeid ja teenusega rahulolu, et võimalusel ja vajadusel planeerida edaspidi haigekassaga koostöös sellise teenuse kättesaadavus laiemalt üle Eesti.

Viljandi maakonnas on plaanis laiahaardelisem uuring, mis kaasab patsiente nii vahetult haiglaravi järgselt kui ka kogukonna seast. Valga Haiglas plaanitakse esialgu kaasata vaid haiglaravi järgseid patsiente, kelle risk uuesti haiglasse sattuda on kõrgem. Kogukonna hulgast riskipatsientide kaasamiseks Viljandimaal kasutatakse posti teel saadetavaid uuringukutseid ning pereõdede abi. Haiglaravil olevad patsiendid, kel on kõrgem riski osutuda uuesti hospitaliseerituks, tuvastab ja kutsub uuringusse haiglas töötav tervisejuht.

Loet täpsemalt PAIK teenusest siit.

Jaga postitust