Üldhoolekandeteenused

Kõik meie kliendid saavad kindlustatud ööpäevaringse hoolduspersonali igakülgse abi ja järelvalvega. Igale meie maja püsielanikule kinnitatakse oma perearst ja koostatakse personaalne hooldusplaan. Vajadusel teostatakse geriaatriline hinnang. Tööpäevadel jälgib ja kontrollib klientide tervislikku seisundit hooldusõde ning väljaspool tööaega tagab klientidele meditsiinilise abi kättesaadavuse hooldaja.

Toakaaslase valikul arvestatakse iga eaka inimese iseloomu ja erivajadusi, et tagada omavaheline hea läbisaamine ja kodutunne. Kliendiga kokkuleppel on võimalus kaasa võtta isiklikke asju. Igal tööpäeval on majas huvijuhid, kes tegelevad kõikide klientidega individuaalselt, kelle eestvedamisel toimuvad suuremad üritused.

Meie hooldekodu pakub kliendikeskset, vajadustest lähtuvat hooldust, arvestades kliendi jõuvarusid. Klienti toetatakse ja motiveeritakse tegema enda jaoks nii palju ise, kui ta suudab, et säilitada igapäevaseid toimetulekuoskusi. Eaka inimese eest hoolitsevad väärikalt pikaajaliste kogemuste ja oskustega koolitatud hooldajad.

Teenuse hind alates 01. aprillist 2022 on 33,20 € ühe ööpäeva eest, s.t. 1012 € kuus. Päevahoiuteenuse maksumus on 25 € päevas (12 tundi).

Hoolekandeteenuse kirjeldus

Teenusele tulles esitatavad dokumendid

  • isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hooldekodusse elamise kohta
  • kliendi isikutunnistuse või passi koopia
  • teenuse ostja isikutunnistuse või passi koopia
  • väljavõte haigusloost või ambulatoorsest kaardist, hooldusravist tulijatel geriaatriline hinnang
  • kliendi teenuse ostja isiku- ja kontaktandmed
  • elukohajärgse omavalitsuse poolt suunatul garantiikiri tasumise kohta